Výroba Vašeho zboží krok za krokemSpecifikujte co nejpřesněji

požadovaný výrobek – materiál , rozměry, branding , způsob balení …pokud jsou k dispozici, dodejte nám technické výkresy, případně vzorek.

Upřesněte časovou představu

o dodání požadovaného zboží. Tato informace bude mít vliv na zvolený způsob přepravy a tedy i na výslednou kalkulaci vašeho výrobku.

Obratem Vám vyhledáme nejvhodnější výrobce

vašeho zboží prostřednictvím našich kanceláří v HONG KONGU a XIAMENU a předložíme Vám aktuální kalkulaci včetně časového plánu dodání zboží.

Doručení zásilky

až k Vám je obsaženo v kalkulované ceně, není-li stanoveno jinak.

Zaplacení zálohy

Pokud se rozhodnete, že je pro Vás kalkulace akceptovatelná podepíšeme po dohodě Kupní smlouvu. Vzhledem k zakázkovosti výroby požadujeme 50% zálohu splatnou v den sepsání smlouvy, 50% je splatných v den předání zboží.

V případě, že požadujete před masovou produkcí vzorek ke schválení,

budeme Vás informovat o možnostech a podmínkách jeho dodání až k Vám. Kalkulace vzorkovného je nad rámec kupní smlouvy a odvíjí se od náročnosti výrobku a nákladů na jeho expresní přepravu.

Kvalita zboží je kontrolována pracovníkem naší kanceláře ještě před naložením a celním odbavením v zemi původu

- o výsledku inspekce jste neprodleně informováni.

Zboží bude doručeno na Vámi určené místo

neprodleně po příchodu do České republiky a celním odbavení.

Zadat poptávkuProvozovatel: FABRIC IMPORT CZECH REPUBLIC, Štěpaňákova 6, 719 00 OSTRAVA
tel.: 00420 777 11 74 74
info@madeinchina.cz